Begrippenlijst

Artikelen in Begrippenlijst

0 meting
Wat is een 0 meting?   Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige...
12 maands rolling forecast
Wat is een 12 maands rolling forecast?   Bij een 12 maands rolling forecast...
Activiteitenomvang
Wat betekent activiteitenomvang?  Met activiteitenomvang bedoelen we de...
Administratie
Wat is een administratie?   De administratie is de vertaling van de...
Afsluitproces
Wat is een afsluitproces?   Met afsluitproces bedoelen we hier het...
Afsluitproces administratie
Wat is een afsluitproces administratie?   Met afsluitproces bedoelen we...
Audit
Wat is een audit?   Een audit is een onderzoek naar het functioneren van je...
Balans
Wat is een balans? De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden...
Bedrijfscultuur
Wat betekent bedrijfscultuur?   De bedrijfscultuur geeft aan hoe we met...
Bedrijfsresultaat
Wat betekent bedrijfsresultaat?   Onder bedrijfsresultaat (= EBIT) verstaan...
Beheersbaar
Wat betekent beheersbaar?   Met beheersbaar bedoelen we dat iets binnen...
Beheersen van processen
Wat betekent beheersen van processen?   Met beheersen van processen...
Belastingaangifte
Wat is een belastingaangifte?   Een belastingaangifte is een verklaring van...
Beleid
Wat betekent beleid?   Het beleid wordt afgeleid van de strategie en is met...
Beschikbaarheid ICT
Wat is beschikbaarheid ICT?   Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre een ICT...
Betalingstermijn
Wat betekent betalingstermijn?   Met betalingstermijn bedoelen we de...
Betrouwbaar imago
Wat is een betrouwbaar imago?   Met betrouwbaar imago bedoelen we dat...
BHAG
Wat is BHAG? Een BHAG, wat staat voor "Big Hairy Audacious Goal", is...
Brand
Wat betekent brand?   Een brand (= merk) is een identificatie waarmee een...
Brand management
Wat is brand management?   Met brand management (= branding) bedoelen we...
Branding
Wat is branding?   Met branding (= brand management) bedoelen we alle...
Budget
Wat is een budget?   Als we het hebben over het budget, dan hebben we het...
Business model
Wat is een business model?   Het business model van je bedrijf laat de...
Buyer persona
Wat betekent buyer persona?   Een buyer persona is een gedetailleerd...
Cash flow
Wat is cash flow?   Met cash flow bedoelen we de aan de...
Communicatiebeleid
Wat is communicatiebeleid?   Het communicatiebeleid is afgeleid van het...
Communicatiebeleid inkoop
Wat is communicatiebeleid inkoop?   Het communicatiebeleid is afgeleid van...
Communicatieplan
Wat is een communicatieplan?   Een communicatieplan is een plan waarin een...
Compliance
Wat is compliance?   Compliance gaat over het voldoen aan wet- en...
Concurrentiepositie
Wat is concurrentiepositie?   De positie die jouw bedrijf inneemt ten...
Confrontatiematrix
Wat is een confrontatiematrix?   In een confrontatiematrix wordt duidelijk...
Continuïteit
Wat is continuïteit?   Onder continuïteit verstaan we het...
Continuïteit ICT
Wat is continuïteit ICT?   Continuïteit gaat over de...
Control Activities
Wat zijn Control Activities? Bij elk van de binnen jouw organisatie...
Control Activity
Wat is een Control Activity? Bij elk van de binnen jouw organisatie...
Crediteurenadministratie
Wat is een crediteurenadministratie?   De crediteurenadministratie is...
Cultuur
Wat betekent cultuur?   De cultuur (hier: bedrijfscultuur) geeft aan hoe we...
Debiteurenadministratie
Wat is een debiteurenadministratie?   De debiteurenadministratie is...
Diensten Niveau Overeenkomst (DNO)
Wat is een diensten niveau overeenkomst (DNO)?   De Diensten Niveau...
Distributiekanaal
Wat is een distributiekanaal? Met distributiekanalen bedoelen we de wijze...
Distributiekanalen
Wat zijn distributiekanalen? Met distributiekanalen bedoelen we de wijze waarop...
Doelgroep
Wat is een doelgroep? De doelgroep is de specifieke groep mensen of partijen...
Doelstelling
Wat is een doelstelling? Datgene dat je wilt bereiken. Doelstellingen...
Doorlooptijd
Wat betekent doorlooptijd? De doorlooptijd is een tijdsaanduiding van begin tot...
Duurzaamheid
Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid omschrijven we als al datgene dat voorkomt,...
EBIT
Wat is EBIT? EBIT is de Engelse benaming voor bedrijfsresultaat en staat voor...
Effectief
Wat betekent effectief? Effectief staat voor doeltreffend en wil zeggen dat een...
Effectiviteit
Wat betekent effectiviteit? Effectiviteit staat voor de mate waarin iets...
Efficiency
Wat betekent efficiency? Efficiency staat voor doelmatig en wil zeggen dat...
Efficiënt
Wat betekent efficiënt? Efficiënt staat voor doelmatig en wil zeggen...
Eigen vermogen
Wat is eigen vermogen? Het eigen vermogen van je bedrijf bereken je door de...
Employer branding
Wat is employer branding? Employer branding (= werkgeversmerk) is een...
Externe analyse
Wat betekent externe analyse? Een externe analyse maak je als onderdeel van de...
Facturatie
Wat betekent facturatie? Met facturatie bedoelen we de rekeningen die worden...
Financieel plan
Wat is een financieel plan?   Een financieel plan bevat de financiële...
Financiële administratie
Wat is een financiële administratie? Binnen de financiële...
Financiële middelen
Wat zijn financiële middelen? Bij financiële middelen hebben we het...
Financiering
Wat betekent financiering? De wijze waarop je de financiële middelen...
Flexibel personeel
Wat is flexibel personeel? Flexibel personeel is personeel dat niet bij jouw...
Functionaliteit ICT
Wat is functionaliteit ICT? Met functionaliteit van ICT bedoelen we de...
Governance MKB
Wat is governance MKB? Onze definitie van MKB governance is het, door sturing...
Grootboek
Wat is een grootboek? In het grootboek worden alle financiële mutaties die...
Groeicirkels
Wat zijn groeicirkels?   Om het organiseren en structureren van je bedrijf...
Groeiprincipes
Wat zijn groeiprincipes? Binnen ICR draaien we niet om de hete brij heen....
Growthcircles
Wat zijn growthcircles?   Om het organiseren en structureren van je bedrijf...
Hard skills
Wat zijn hard skills? Met hard skills bedoelen we alle technische vaardigheden....
HR instrumenten
Wat zijn HR instrumenten? HR instrumenten kunnen we onderscheiden in harde...
ICR
Wat is ICR? Het ICR groeikompas is ontwikkeld om te zorgen dat je weet of je op...
ICR business coach
Wat is een ICR business coach? Een ICR business coach is een business coach die...
ICS
Wat is een ICS (= In Control Statement)? Een ICS (= In Control Statement) is...
ICT
Wat is ICT? ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie en is een...
ICT applicatie
Wat is een ICT applicatie? Een ICT applicatie is een op ICT gebaseerde...
ICT beheer
Wat is ICT beheer? Met ICT beheer bedoelen we het up to date houden en...
ICT beleid
Wat is ICT beleid? Onderdeel van het strategisch ICT plan en met name gericht...
ICT infrastructuur
Wat is ICT infrastructuur? ICT-infrastructuur staat voor de verzameling...
ICT plan
Wat is een ICT plan? Onderdeel van het strategisch ICT plan en met name gericht...
ICT platform
Wat is een ICT platform? Een platform is in de ICT een basis waarop software...
ICT strategie
Wat is een ICT strategie? Onderdeel van het strategisch ICT plan en met name...
ICT systeem
Wat is een ICT systeem? Het ICT systeem is onderdeel van het totale...
Ideale klant
Wat is een ideale klant?   Je ideale klant is de klant voor wie je het...
Imago
Wat is imago? Het imago is de beeldvorming die een product, persoon of...
Imagoschade
Wat is imagoschade? Het imago is de beeldvorming die een product, persoon of...
Incident
Wat is een incident? Een incident is een negatieve, onverwachte, en onvoorziene...
inControl
Wat is inControl? InControl verwijst naar het vermogen om situaties, processen...
InControlRating
Wat is InControlRating? Via de ICR (= InControlRating) van je bedrijf manage je...
InControlStatement
Wat is een InControlStatement (ICS)? Een InControlStatement (= ICS) is een...
In control
Wat is in control? Met in control (ofwel: inControl ) bedoelen we dat je in de...
In Control Rating
Wat is In Control Rating? Het ICR groeikompas is ontwikkeld om te zorgen dat je...
Inkoopbeleid
Wat is inkoopbeleid? Onderdeel van het strategisch inkoopplan en met name...
In Control Statement
Wat is een In Control Statement (ICS)? Een In Control Statement (ICS) is een...
Inkoopcontract
Wat is een inkoopcontract? In een inkoopcontract liggen de voorwaarden vast...
Inkoopinstrumenten
Wat zijn inkoopinstrumenten? Met inkoopinstrumenten bedoelen we de middelen die...
Inkooplogistiek
Wat is inkooplogistiek? Inkooplogistiek is erop gericht om de inkomende...
Inkoopmarktonderzoek
Wat is inkoopmarktonderzoek? Bij inkoopmarktonderzoek wordt er in feite extern...
Inkoopmix
Wat is inkoopmix? Bij inkoopmix moet je denken aan de combinatie van...
Inkoopplan
Wat is een inkoopplan? Onderdeel van het strategisch inkoopplan en met name...
Inkoopproces
Wat is een inkoopproces? Met inkoopproces bedoelen we alle activiteiten die...
Inkoopstrategie
Wat is inkoopstrategie? Onderdeel van het strategisch inkoopplan en met name...
Innovatiekracht
Wat is innovatiekracht? Met innovatiekracht bedoelen we het vermogen om...
Instructies
Wat zijn instructies? Instructies zijn detailstappen van handelingen die...
Interne analyse
Wat is een interne analyse? Een interne analyse maak je als onderdeel van de...
Investeringen
Wat zijn investeringen? Investeringen kunnen betrekking hebben op uitgaande...
Investeringsbudget
Wat is een investeringsbudget? Met investeringsbudget bedoelen we de...
Investeringsbudgetten
Wat zijn investeringsbudgetten? Met investeringsbudget bedoelen we de...
Investeringsproces
Wat is een investeringsproces? Onder investeringsproces verstaan we alle...
Inzet van capaciteit
Wat is inzet van capaciteit? Inzet van capaciteit gaat over alle hulpmiddelen...
Jaarrekening
Wat is een jaarrekening? Met jaarrekening bedoelen we de balans en de winst- en...
Kapitaalintensieve uitgaven
Wat zijn kapitaalintensieve uitgaven? Kapitaalintensieve uitgaven zijn uitgaven...
Kengetallen
Wat zijn kengetallen? Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de...
Kernproces
Wat is een kernproces? In het kernproces van je organisatie wordt in de basis...
Kernwaarden
Wat zijn kernwaarden?   De kernwaarden zijn te omschrijven als het...
Keten
Wat is een keten? Een keten ontstaat bij de klant, is een aaneenschakeling van...
Ketenmanagement
Wat is ketenmanagement? Ketenmanagement is het op elkaar afstemmen van...
KPI
Wat is een KPI (Key Performance Indicator)? De Key Performance Indicators...
Klantbeleving
Wat is klantbeleving? Klantbeleving staat voor de perceptie die klanten hebben...
Klantenportefeuille
Wat is een klantenportefeuille? De samenstelling van het type klanten dat jouw...
Klanttevredenheid
Wat is klanttevredenheid? Klanttevredenheid is een beoordeling van de kwaliteit...
Klanttevredenheidsonderzoek
Wat is een klanttevredenheidsonderzoek? Klanttevredenheidsonderzoek is het bij...
Kostenstructuur
Wat is kostenstructuur? De kostenstructuur is een overzichtelijke weergave van...
Kredietwaardigheid
Wat is kredietwaardigheid? Met kredietwaardigheid bedoelen we de mate waarin...
Kritische Succes Factor
Wat is een Kritische Succes Factor (KSF)?   De Kritische Succes Factoren...
Key Performance Indicator
Wat is een KPI (Key Performance Indicator)? De Key Performance Indicators...
KSF
Wat is een KSF (Kritische Succes Factor)?   De Kritische Succes Factoren...
Kwaliteit
Wat is kwaliteit? Met kwaliteit bedoelen we de mate waarin iets goed is....
Kwaliteitsbeleid
Wat is kwaliteitsbeleid? Bij kwaliteitsbeleid gaat het voornamelijk om...
Kwaliteitseisen
Wat zijn kwaliteitseisen? Kwaliteitseisen zijn bepaalde meetbare eisen waaraan...
Kwaliteitsmanagement
Wat is kwaliteitsmanagement? Kwaliteitsmanagement draait om het borgen van een...
Kwaliteitsniveau
Wat is kwaliteitsniveau? Het kwaliteitsniveau geeft het gewenste...
Lead
Wat is een lead? Een lead is een bedrijf of persoon met interesse in de aankoop...
Leiderschap
Wat is leiderschap? Leiderschap gaat in de basis over het zodanig...
Leiderschapsrisico
Wat is leiderschapsrisico? Leiderschapsrisico staat bovenaan de lijst van...
Leveranciersbeleid
Wat is leveranciersbeleid? Leveranciersbeleid richt zich op het opzetten,...
Leverbetrouwbaarheid
War is leverbetrouwbaarheid? Leverbetrouwbaarheid staat voor de mate waarin de...
Leverings- en betalingsvoorwaarden
Wat zijn leverings- en betalingsvoorwaarden? Leverings- en betalingsvoorwaarden...
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Maatschappelijk...
MVO
Wat is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Maatschappelijk...
Management cyclus
Wat is een management cyclus? Met periodieke management cyclus bedoelen we de...
Marketing
Wat is marketing?   Marketing is de discipline die zorgt voor een optimale...
Marketingbeleid
Wat is marketingbeleid? Onderdeel van het strategisch marketing plan en met...
Marketingdoelen
Wat zijn marketingdoelen? Marketingdoelen maken duidelijk hoe de...
Marketingdoelstelling
Wat is een marketingdoelstelling? Marketingdoelen maken duidelijk hoe de...
Marketinginstrumenten
Wat zijn marketinginstrumenten? Met marketinginstrumenten bedoelen we de...
Marketingmix
Wat is marketingmix? Met de juiste combinatie van marketinginstrumenten,...
Marketingplan
Wat is een marketingplan? Onderdeel van het strategisch marketing plan en met...
Marketingproces
Wat is een marketingproces? Onder het marketingproces verstaan we alle...
Marketing Qualified Lead
Wat is een Marketing Qualified Lead (MQL)? Qualified leads zijn leads waarvoor...
Marketingstrategie
Wat is een marketingstrategie? Onderdeel van het strategisch marketing plan en...
Marktaandeel
Wat is marktaandeel? Met marktaandeel bedoelen we het aandeel dat een aanbieder...
Marktonderzoek
Wat is marktonderzoek? Een marktonderzoek of marktstudie is een onderzoek...
Medewerkersbetrokkenheid
Wat is medewerkersbetrokkenheid? Medewerkersbetrokkenheid is de mate waarin...
Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
Wat is een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek? Medewerkersbetrokkenheid is de...
Medewerkerstevredenheid
Wat is medewerkerstevredenheid? Medewerkerstevredenheid is de mate waarin...
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek? Medewerkerstevredenheid is de...
Meerjarenplan
Wat is een meerjarenplan? In ons meerjarenplan (= strategie) laten we zien op...
Meetbare doelen
Wat zijn meetbare doelen? Meetbare doelen (ook wel streefwaarden of normen)...
Merk
Wat is een merk? Een brand (= merk) is een identificatie waarmee een bedrijf...
Mijlpalen
Wat zijn mijlpalen? Letterlijk zijn mijlpalen belangrijke feiten of...
Missie
Wat betekent missie? De missie is inspirerend en geeft een beknopte en...
MKB governance
Wat is MKB governance? Onze definitie van MKB governance is het, door sturing...
Nulmeting
Wat is een nulmeting?   Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige...
Norm
Wat is een norm? Een norm is een standaard die wordt ingezet zodat duidelijk is...
Objective
Wat is een objective? Een objective is het beste te omschrijven als een doel...
Offline
Wat is offline? Het niet verbonden zijn met het nternet. Doel bepalen, plan...
Onderscheidend vermogen
Wat is onderscheidend vermogen? Onderscheidend vermogen is datgene wat jouw...
Online
Wat is online? Het wel verbonden zijn met het internet. Doel bepalen, plan...
Ontwikkelingen in de markt
Wat zijn ontwikkelingen in de markt? Ontwikkelingen in de markt kunnen overal...
Operational excellence
Wat is operational excellence? Binnen Operational Excellence staat de klant...
Optimale personele bezetting
Wat is optimale personele bezetting? Onder optimale personele bezetting...
Organigram
Wat is een organigram? Een organigram is een schematische weergave van de wijze...
Organisatieprofiel
Wat is een organisatieprofiel? Een organisatieprofiel geeft een heldere...
Pay off
Wat betekent pay off? Een pay off wordt vaak gebruikt als toevoeging op de...
PDCA cyclus
Wat is PDCA cyclus? Met de PDCA cyclus van Deming, voluit Plan DO Check Act, is...
Performance rapportage
Wat is performance rapportage? Met performance rapportages bedoelen we de...
Periodieke management cyclus
Wat is een periodieke management cyclus? Met periodieke management cyclus...
Persoonlijk Ontwikkel Plan
Wat is een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)? In een persoonlijk ontwikkelplan...
Persoonlijke ambitie ondernemer
Wat betekent persoonlijke ambitie ondernemer? Binnen de ICR aanpak is een...
Plan
Wat is een plan? Het plan leidt je af van de strategie en het beleid en is met...
Prijsbeleid
Wat is prijsbeleid? Middels prijsbeleid moet tot een zo gunstig mogelijk...
Primaire vastlegging
Wat is primaire vastlegging? Met primaire vastlegging bedoelen we de informatie...
Procedures
Wat zijn procedures? Met een procedure bedoelen we een reeks van...
Proces
Wat is een proces? Een proces is een set van samenhangende activiteiten om...
Proceseigenaar
Wat is een proceseigenaar? Een proceseigenaar (= proces verantwoordelijke) is...
Procesverantwoordelijke
Wat is een procesverantwoordelijke? Een procesverantwoordelijke (=...
Procesverbetering
Wat is procesverbetering? Die aanpassing van het proces die zorgt dat het doel...
Procuratieregeling
Wat is een procuratieregeling? Procuratie betekent dat je een volmacht hebt om...
Productiebudget
Wat is een productiebudget? Met productiebudget bedoelen we de hoeveelheid geld...
PR
Wat is PR (Public Relations)? PR staat voor Public Relations en daarmee...
Rapportage
Wat is rapportage? Met een rapportage bedoelen we een verslag dat is opgesteld...
Rapportageproces
Wat is een rapportageproces? Onder rapportageproces verstaan we alle...
Resultatenrekening
Wat is een resultatenrekening? Een resultatenrekening (ook wel winst- en...
Richtlijnen
Wat zijn richtlijnen? Richtlijnen zijn bedoeld om kaders aan te geven...
Risico
Wat is een risico? Een risico is de kans dat een gebeurtenis met een negatief...
Risk-control matrix
Wat is een risk-control matrix? Doel van een risk-control matrix is het...
Route ICR
Wat is Route ICR? Route ICR (voluit: Route InControlRating ) traint, coacht en...
Sales funnel
Wat is een sales funnel? Een sales funnel laat zien hoe ver iemand in het...
Sales Qualified Lead (SQL)
Wat is een Sales Qualified Lead (SQL)? Qualified leads zijn leads waarvoor de...
Service Level Agreement
Wat is een Service Level Agreement (SLA)? Een Service Level Agreement is een...
SMART
Wat is SMART? Doelen moeten zoveel mogelijk SMART zijn. Binnen de Route ICR...
Soft skills
Wat zijn soft skills? Met soft skills bedoelen we alle vaardigheden die...
Standaarden
Wat zijn standaarden? Standaarden zijn een soort van meetlat voor hoeveelheden,...
Standaardisatie
Wat is standaardisatie? Met standaardiseren bedoelen we het opleggen van een...
Standaardiseren
Wat is standaardiseren? Met standaardiseren bedoelen we het opleggen van een...
Strategie
Wat is strategie? In onze strategie (= meerjarenplan) laten we zien op welke...
Strategisch HR plan
Wat is een strategisch HR plan? Het strategisch HR plan komt voort uit de...
Strategisch ICT plan
Wat is een strategisch ICT plan? Het strategisch ICT plan komt voort uit de...
Strategisch inkoopplan
Wat is een strategisch inkoopplan? Het strategisch inkoopplan komt voort uit de...
Strategisch investeringsplan
Wat is een strategisch investeringsplan? Het strategisch investeringsplan komt...
Strategisch marketingplan
Wat is een strategisch marketingplan? Het strategisch marketingplan komt voort...
Strategisch kernproces plan
Wat is een strategisch kernproces plan? Het strategisch kernproces plan komt...
Strategische doelstellingen
Wat zijn strategische doelstellingen? Onze strategische doelstellingen zijn de...
Streefwaarde
Wat is een streefwaarde? Een streefwaarde is een standaard die wordt ingezet...
Stuurinformatie
Wat is stuurinformatie? Met stuurinformatie bedoelen we die informatie die je...
Succesvol ondernemen
Wat is succesvol ondernemen? Succes = ambitie omgezet in resultaat. Succesvol...
Succesvol ondernemer
Wanneer ben je succesvol ondernemer? Succes = ambitie omgezet in resultaat....
SWOT analyse
Wat is een SWOT analyse? De SWOT is een situatieanalyse en vormt de basis van...
Teamintuitie
Wat is teamintuitie? Teamintuïtie staat voor de mate waarin teamleden...
Thema
Wat is een thema? Binnen ICR omschrijven we een thema als een element waarmee...
Transparantie
Wat is transparantie? Met transparantie bedoelen we openheid, zichtbaarheid en...
Valideren
Wat is valideren? Valideren betekent bekrachtigen dat iets juist is...
Vast personeel
Wat is vast personeel? Personeel dat bij jouw bedrijf op de payroll staat. Als...
Veiligheid
Wat is veiligheid? Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder...
Veiligheid ICT
Wat is veiligheid ICT? Ook veiligheid ICT is een relatief begrip, aangezien...
Veranderingsproces
Wat is een veranderingsproces? Wanneer de set van samenhangende activiteiten om...
Verantwoordelijkheidsgebied
Wat is een verantwoordelijkheidsgebied? Een verantwoordelijheidsgebied is...
Verbetercultuur
Wat is een verbetercultuur? Met een verbetercultuur bedoelen we een cultuur die...
Wat is vergaderritme?
Wat is vergaderritme? Een vergaderritme in je organisatie is nodig om sturing...
Verklaring Omtrent Risicobeheersing
Wat is een Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR)? Een Verklaring Omtrent...
Verkokerde processen
Wat zijn verkokerde processen? Verkokerde processen zijn processen waarvan...
Verkoopbeleid
Wat is verkoopbeleid? In het verkoopbeleid staat wat je gaat verkopen, hoe je...
Verkoopplan
Wat is een verkoopplan? In het verkoopplan staan concrete doelstellingen voor...
Verkoopproces
Wat is een verkoopproces? Met verkoopproces bedoelen we alle activiteiten die...
Voorfinancieren
Wat is voorfinancieren? Een voorbeeld van voorfinancieren is dat je producten...
VOR
Wat is een VOR (= Verklaring Omtrent Risicobeheersing)? Een VOR (= Verklaring...
Vreemd vermogen
Wat is vreemd vermogen? Het vreemd vermogen bestaat uit de verplichtingen of...
Waardecreatie
Wat is waardecreatie? Met waardecreatie bedoelen we letterlijk dat er waarde,...
Waardeverlies
Wat is waardeverlies? Met waardeverlies bedoelen we letterlijk dat er waarde...
Werkgeversmerk
Wat is een werkgeversmerk? Als je talenten aan je wilt binden, dan zul je...
Werkinstructie
Wat is een werkinstructie? Onder een werkinstructie verstaan we een instructie...
Winst- en verliesrekening
Wat is een winst- en verliesrekening? Een winst- en verliesrekening (ook wel...
Team intuïtie
Wat is team intuïtie? Team intuïtie staat voor de mate waarin...
Net Promoter Score (NPS)
Wat is de Net Promoter Score (NPS)? De Net Promoter Score (NPS) is een...
Financieel gezond
Wat betekent financieel gezond? Financieel gezond is je bedrijf als je bedrijf...

Begrippenlijst