Financieel plan

Wat is een financieel plan? 

Een financieel plan bevat de financiële vertaling van visie en strategische doelstellingen, alsook de wijze waarop deze gerealiseerd moeten worden. Hierbij worden tevens te behalen mijlpalen in de tijd vastgelegd. We bepalen dus eigenlijk de financiële impact van het totale business plan. Normaal gesproken doe je hierbij aannames die je zo goed mogelijk onderbouwt. Zodat het financieel plan zoveel mogelijk de (verwachte) realiteit benadert.

Het financieel plan fungeert met andere woorden als een routekaart voor hoe je organisatie (de ontwikkeling van) haar financiële middelen wil beheren en inzetten, zodanig dat visie en strategische doelstellingen worden bereikt. Daarmee geeft het invulling aan een deel van de kernbehoeften uit het business model van je organisatie.

Het financieel plan voor je organisatie omvat doorgaans de volgende onderdelen:

De exploitatiebegroting omvat de verwachte inkomsten en uitgaven van de organisatie voor een bepaalde periode. Je berekent of je bedrijf in staat zal zijn om winst te maken. Dit doe je voor minimaal een jaar, maar bij voorkeur voor enkele jaren. Dit helpt het management te plannen hoeveel geld er zal binnenkomen en waar dat geld aan zal worden uitgegeven.

De cashflowprognose is een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode. Deze laat dus zien hoe cash de organisatie binnenkomt en uitgaat. Zo zie je per periode of er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Het investeringsplan specificeert geplande investeringen om je business te kunnen laten draaien. Denk hierbij aan investeringen in activa zoals gebouwen, apparatuur of technologie. Maar ook aan investeringen in voorraden en andere middelen om de bedrijfsprocessen op gang te brengen. Het laat zien hoe deze investeringen zullen worden gefinancierd en wat de verwachte rendementen zijn.

Binnen de financieringsstrategie worden de strategieën uiteengezet voor het verkrijgen van financiering door middel van leningen, aandelen, subsidies of andere middelen. Keuzes moeten dus worden gemaakt tussen eigen geld (eigen vermogen) en leningen (vreemd vermogen). Het plan beschrijft ook de voorwaarden (aflossing en dergelijke), inclusief de kosten van deze financieringen.

Ook omvat het financieel plan een evaluatie van de financiële risico's waarmee je organisatie geconfronteerd wordt, zoals marktfluctuaties of kredietrisico's, en de strategieën om deze risico's te beheren of te minimaliseren.

Bovendien laat het financieel plan zien welke specifieke, meetbare financiële doelen de organisatie binnen een bepaalde tijd wil bereiken. Zoals de waarde die jouw bedrijf zou moeten hebben binnen 3 tot 5 jaar vanaf nu. En dus hiervan afgeleide financiële doelen, zoals bijvoorbeeld de waarde van het merk of de merken die je bedrijf voert. Of de waarde van je opgebouwde klantenportefeuille, de waarde van het onroerend goed dat in je bedrijf zit etcetera. Denk daarnaast ook aan doelen voor wat betreft winstgroei, kostenreductie of verbetering van de kapitaalstructuur.

Het financieel plan is onmisbaar voor het effectief beheer van de financiële middelen en het ondersteunt tegelijkertijd de algehele strategische planning van de organisatie. Het biedt ook belangrijke informatie voor belanghebbenden zoals investeerders, crediteuren en het management om onderbouwde beslissingen te nemen.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Ontdek jouw Route ICR van ambitie naar resultaat. En geen zorgen, je zit nergens aan vast!

ICR Route from ambition to results - built on 5 ICR GrowthPrinciples


Reactie plaatsen