Financieel plan

Wat is een financieel plan? 

Doel van een financieel plan is een vertaling in cijfers te geven van de strategische doelstellingen en het business plan, waarbij tevens te behalen mijlpalen in de tijd worden vastgelegd.

Een financieel plan bestaat uit een investeringsbegroting, een financieringsbegroting, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting.

Via een investeringsbegroting maak je als bedrijf een overzicht van investeringen die je  nu en in de toekomst moet doen om je business te kunnen draaien. Denk hierbij o.a. aan aankopen van gebouwen, machinepark, wagenpark, inventaris, maar ook aan investeringen in voorraden en andere middelen om de bedrijfsprocessen op gang te brengen. 

In de financieringsbegroting staat opgenomen hoe de beoogde investeringen worden betaald. Dit kan met behulp van eigen geld (eigen vermogen) en met behulp van leningen (vreemd vermogen). 

Via de exploitatiebegroting bereken je  of je bedrijf in staat zal zijn om winst te maken. In de exploitatiebegroting wordt een overzicht van kosten en omzet opgenomen. 

De liquiditeitsbegroting (cash flow forecast) tenslotte is een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode. Zo zie je per periode of er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen