SMART

Wat is SMART?

Doelen moeten zoveel mogelijk SMART zijn.

Binnen de Route ICR aanpak, verstaan wij onder SMART:

Specifiek: is de doelstelling helder en is overduidelijk wat bedoeld wordt?

Meetbaar: onder welke (meetbare / observeerbare) voorwaarden is het doel bereikt?

Acceptabel: is de doelstelling acceptabel voor de doelgroep en/of het management, m.a.w. draagt het doel bij aan het succes van het bedrijf?

Realistisch: is het doel haalbaar, zodat men erin kan geloven

Tijd: wanneer moet het doel bereikt zijn?

Op het moment, dat je doelen SMART zijn gemaakt, wordt het ook belangrijk om te gaan vaststellen hoe de werkelijke prestaties zijn geweest. Je zorgt, dat voor de voornaamste succesfactoren, metingen worden vastgelegd over de werkelijke prestaties. Je kunt er dan periodiek over rapporteren en dit vergelijken met de verwachtingen die je aan het begin van de periode had.

Afhankelijk van de uitkomsten kun je al dan niet bijsturen om te zorgen, dat je (weer) op koers komt te liggen m de gestelde doelen te bereiken.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen