Missie

Wat betekent missie?

De missie is inspirerend en geeft een beknopte en krachtige omschrijving van waar je bedrijf voor staat en gaat. Met de missie geef je aan welke functie jouw bedrijf in de markt kan en wil vervullen. Dit noemen we ook wel het bestaansrecht van je bedrijf.

Daarmee geeft de missie direct al het doelgerichte voor je gehele bedrijfsvoering weer. Want eigenlijk moeten alle besluiten en alles wat je doet bijdragen aan de missie van je bedrijf.

Door de missie zorgvuldig te formuleren geeft het richting voor je medewerkers. Maar ook voor klanten die het beste passen bij je missie. De kwaliteit van je klanten sluit met andere woorden aan bij de kwaliteit van je missie.

Alleen dan is er absolute focus in alle processen en dat leidt automatisch tot hogere opbrengsten en lagere kosten (mits je een goed business model hebt uiteraard).

Stappenplan om tot een goede missie te komen:

1. Verantwoordelijke inventariseert wat reeds beschikbaar is en legt vast in het invoerveld Missie binnen ICR.

 • Uitkomsten van eventuele eerdere pogingen om tot een goede missie te komen.
 • Elementen die van belang zijn en bijvoorbeeld vastliggen in onderzoeksrapporten, jaarverslagen of (strategische) plannen.
 • Soortgelijke teksten van concurrenten en andere relevante organisaties.

2. Deel uitkomsten inventarisatie met je (kern-) team - via Deel met je team functie onder het invoerveld Missie binnen ICR.

 • Deel de resultaten van stap 1 met het kernteam van je organisatie.
 • Bespreek met elkaar welke elementen zeker terug moeten komen in de missie.
 • Leg vast in het invoerveld Missie binnen Route ICR.
 • Formuleer een concept omschrijving van de missie en vraag formeel om feedback aan het kernteam via (Deel met je team functie).

3. Zorg voor draagvlak binnen je organisatie.

 • Is het kernteam tevreden over de in concept geformuleerde missie? Vraag dan een grotere groep medewerkers, uit alle lagen en afdelingen, om feedback.
 • Op basis van de reacties komt het kernteam tot een definitieve beschrijving van de missie.
 • Vraag nog eenmaal feedback vanuit de eerder betrokken medewerkers om te borgen dat de meest recente feedback én bijbehorende score is opgeslagen binnen ICR.
 • De kernteam leden zorgen dat voor iedereen duidelijk is wat de missie betekent voor hun dagelijkse werkzaamheden.


Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen