Kernwaarden

Wat zijn kernwaarden?

De kernwaarden zijn te omschrijven als het gedragsaspect van waar we met ons bedrijf voor staan en gaan. In tegenstelling tot de missie, want daar staat het doelgerichte centraal. De missie en kernwaarden vormen samen hét houvast voor het gewenst gedrag binnen je organisatie.

Anders gezegd geven we met de kernwaarden aan welke basiswaarden en beleving we centraal stellen bij het nemen van besluiten en het uitvoeren van onze werkzaamheden. Om daarmee, iedere dag weer, bij te dragen aan het volbrengen van onze missie. De kernwaarden zijn zeer bepalend voor je bedrijfscultuur.

Stappenplan om tot goede kernwaarden te komen:

1. Verantwoordelijke inventariseert wat reeds beschikbaar is en legt vast in het invoerveld Kernwaarden binnen ICR.

 • Uitkomsten van eventuele eerdere pogingen om tot een goede kernwaarden te komen.
 • Elementen die van belang zijn en bijvoorbeeld vastliggen in onderzoeksrapporten, jaarverslagen of (strategische) plannen.
 • Soortgelijke teksten van concurrenten en andere relevante organisatie.

2. Deel uitkomsten inventarisatie met je (kern-) team - via Deel met je team functie onder het invoerveld Kernwaarden binnen ICR.

 • Deel de resultaten van stap 1 met het kernteam van je organisatie.
 • Bespreek met elkaar welke elementen zeker terug moeten komen binnen de kernwaarden.
 • Leg vast in het invoerveld Kernwaarden binnen Route ICR.
 • Formuleer concept omschrijvingen van de kernwaarden en vraag formeel om feedback aan het kernteam via (Deel met je team functie).

3. Zorg voor draagvlak binnen je organisatie.

 • Is het kernteam tevreden over de in concept geformuleerde kernwaarden? Vraag dan een grotere groep medewerkers, uit alle lagen en afdelingen, om feedback.
 • Op basis van de reacties komt het kernteam tot definitieve beschrijvingen van de kernwaarden.
 • Vraag nog eenmaal feedback vanuit de eerder betrokken medewerkers om te borgen dat de meest recente feedback én bijbehorende score is opgeslagen binnen ICR.
 • De kernteam leden zorgen dat voor iedereen duidelijk is wat de kernwaarden betekenen voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!
Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen