Risk-control matrix

Wat is een risk-control matrix?

Doel van een risk-control matrix is het overzichtelijk maken van:

  1. de risico's (risks) die opgesloten zitten in een proces
  2. de beheersmaatregelen (controls) die zijn geïmplementeerd om de risico's tot een acceptabel niveau te mitigeren

Hiermee leg je schematisch vast op welke wijze je de risico's in je processen beheersbaar maakt. Daarnaast zorg je door regelmatig te testen of wat je hebt ingeregeld ook daadwerkelijk werkt zoals verwacht.

De risico's geef je gewicht door te kijken wat de kans is dat het risico zich openbaart en welke (financiële) impact dit kan hebben voor je organisatie.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen