PDCA cyclus

Wat is PDCA cyclus?

Met de PDCA cyclus van Deming, voluit Plan DO Check Act, is permanente verbetering van processen het uitgangspunt voor het invulling geven aan de periodieke management cyclus. In de praktijk wordt hier veel gebruik van gemaakt.

Met de PDCA cyclus ben je in staat te monitoren of je op koers ligt om je meerjarenplannen te realiseren en tegelijkertijd verbeteringen in de processen te realiseren.

PLAN

Eerst kijk je hoe de huidige werkzaamheden in het proces worden uitgevoerd. Vervolgens ontwerp je een plan om deze werkzaamheden aan te passen, zodat ze leiden tot procesverbeteringen. Tenslotte verbind je doelstellingen aan deze verbeteringen om te zorgen dat ze meetbaar zijn.

DO

Je gaat aan de slag met de geplande procesverbeteringen.

CHECK

Je controleert of alles volgens plan is verlopen door het resultaat van de procesverbeteringen te meten. Je vergelijkt dit resultaat met de oorspronkelijke situatie en toetst tevens of het resultaat voldoet aan de doelstellingen van de procesverbeteringen.

ACT

Uit de voorgaande stap weet je wat niet volgens plan is verlopen. Daarom pas je nu het proces voor deze gesignaleerde afwijkingen aan.

In de PDCA cyclus is de directie verantwoordelijk voor het hoogste niveau waarop de processen worden gestuurd.

Het management slaat de brug tussen het hoogste niveau en het medewerkers niveau.

Want de kern van de PDCA cyclus is, dat in principe elke medewerker, en deelnemer aan een proces, in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren.

De handelingen van de medewerker zijn uiteindelijk immers een afgeleid (deel-) proces van het hoogste niveau.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen