Meerjarenplan

Wat is een meerjarenplan?

In ons meerjarenplan (= strategie) laten we zien op welke manier en in welk tempo we de visie en strategische doelstellingen realiseren. De strategie is met andere woorden de route die je kiest om je doel te behalen.

We doen dit door mijlpalen en deadlines vast te stellen voor alle waarden uit het Business Model van je bedrijf én deze op te nemen in het meerjarenplan.

Onze missie en kernwaarden vormen vervolgens de leidraad om te zorgen dat we in ons dagelijkse handelen voortdurend bijdragen aan het realiseren van de mijlpalen en de visie van ons bedrijf.

Zorg voor kleine doelen voor de kortere termijn die bijdragen aan het hogere doel. Zo is het geheel beter te overzien én zo zie je voortgang. Dat is motiverend voor je team, het helpt om de juiste focus te houden én om doelgerichte keuzes te maken. Kiezen wat je wél doet maar ook wat je juist níet doet. Zo haal je het maximale uit je organisatie en verbeter je de prestaties.

Concreet betekent dit dat we vanuit de meerjarendoelen en bijbehorende plannen doelen en plannen voor de kortere termijn afleiden. De jaren verdelen we in kwartalen, de kwartalen in maanden en de maanden in weken.

Lees ook 'Even voorstellen de twee-eenheid visie en draagvlak'.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen