ICR

Wat is ICR?

Het ICR groeikompas is ontwikkeld om te zorgen dat je weet of je op koers ligt om je ondernemersambitie te realiseren. En dus succesvol van ambitie naar resultaat gaat. Het ICR groeikompas wijst je met andere woorden de weg richting succes. De ICR (= InControlRating) is hierbij je meetbare en voorspellende indicator. Een meetbare weergave van de kwaliteit van het dynamisch business plan van je organisatie. Een voorspellende indicator van hoe succesvol je management aanpak en de daaruit voortvloeiende prestaties zullen zijn. En daarmee ook een voorspellende indicator van hoeveel balans er zal zijn tussen privé en werk. Het vormt met andere woorden je ultieme houvast, om te zien waar je staat en wat je moet doen om te verbeteren.

incontrolrating

De ICR aanpak gebruikt de ICR (= InControlRating) om de mate van beheersing binnen een organisatie aan te geven. Deze rating geeft daarmee aan hoe goed een organisatie inControl is in het proces van ambitie naar resultaat. Het toont feitelijk de effectiviteit van beheersmaatregelen binnen de betreffende organisatie. En dus het vermogen binnen je organisatie om grip te houden op de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering.

Als onderdeel van de ICR cyclus, identificeren organisaties potentiële risico's, borgen zij compliance met regelgeving, verbeteren zij operationele efficiëntie en zijn zij beter in staat om strategische doelen na te streven. Het stelt managementteams dan ook in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, de prestaties te monitoren en waar nodig bij te sturen. ICR draagt dus bij aan het versterken van de veerkracht en duurzaamheid van organisaties. Erg belangrijk in onze snel veranderende wereld.

ICR als kritische succes factor

Het mooie van de ICR is dat je deze inzet als kritische succes factor voor je organisatie. Vanuit dit ene cijfer weet je namelijk hoe je er voor staat. En de onderbouwing van dit cijfer maakt duidelijk waar in je organisatie de risico's en het groeipotentieel zitten opgesloten. En groeien staat binnen ICR voor vooruitgang, zowel voor beter worden, als voor groter worden.

Via de ICR (= InControlRating) van je bedrijf manage je het proces om van ambitie naar resultaat te gaan op professionele en gestructureerde wijze. De ICR is opgebouwd vanuit 5 groeicirkels die weer bestaan uit 18 verantwoordelijkheidsgebieden. Uiteindelijk bevatten de 18 verantwoordelijkheidsgebieden de 33 ICR objectives waar je actief mee aan de slag gaat.

Je streeft naar ICR 1, want je organisatie benadert dan de perfectie. Er is dan weinig tot geen groeipotentieel meer binnen de eigen organisatie. Daarmee draagt de organisatie optimaal bij aan het succesvol van ambitie naar resultaat gaan.

Met de laagste score ICR 5 geldt precies het tegenovergestelde. Er is dan extreem veel groeipotentieel binnen de eigen organisatie. En de prestaties dragen dan dus niet of nauwelijks bij aan het succesvol van ambitie naar resultaat gaan.

Binnen de 33 ICR objectives en de onderliggende items laat je zien hoe jouw organisatie hieraan invulling geeft. Hoe hoger het rapportcijfer van een objective, hoe beter dit bijdraagt aan de ICR van je bedrijf. En vanuit al deze input, voorspelt de ICR hoe succesvol je management aanpak, de daaruit voortvloeiende prestaties en de balans tussen werk en privé zullen zijn.

Meer lezen over de Route ICR aanpak.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Ontdek jouw Route ICR van ambitie naar resultaat. En geen zorgen, je zit nergens aan vast!

ICR Route from ambition to results - built on 5 ICR GrowthPrinciples


Reactie plaatsen