Management cyclus

Wat is een management cyclus?

Met periodieke management cyclus bedoelen we de wijze waarop je wordt geïnformeerd dat je op schema ligt. Op schema ligt om je strategische doelstellingen en overige doelen uit het meerjarenplan te bereiken, zodat je kunt (bij-) sturen.

Management cyclus staat hierbij voor die werkzaamheden binnen de managementtaak die bestaan uit:

  1. Plannen
  2. Structuur vormgeven
  3. Medewerkers aansturen
  4. Het evalueren van resultaten

Met de PDCA cyclus van Deming, voluit Plan Do Check Act, is permanente verbetering van processen het uitgangspunt voor het invulling geven aan de periodieke management cyclus.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen