Periodieke management cyclus

Wat is een periodieke management cyclus?

Met periodieke management cyclus bedoelen we de wijze waarop je wordt geïnformeerd dat je op schema ligt om je strategische doelstellingen en overige doelen uit het meerjaren plan te bereiken, zodat je kunt (bij-) sturen. Management cyclus staat hierbij voor de werkzaamheden binnen de managementtaak die bestaan uit:

  1. plannen
  2. structuur vormgeven
  3. medewerkers aansturen
  4. het evalueren van resultaten.

Met de PDCA cyclus van Deming, voluit Plan Do Check Act, is permanente verbetering van processen het uitgangspunt voor het invulling geven aan de periodieke management cyclus.

Je bent daarmee in staat te monitoren of je op koers ligt om je meerjarenplan te realiseren én tegelijkertijd verbeteringen in de processen te door te voeren.

In de PDCA cyclus is de directie verantwoordelijk voor het hoogste niveau waarop de processen worden gestuurd.

Het management slaat de brug tussen het hoogste niveau en het medewerkers niveau.

Want de kern van de PDCA cyclus is, dat in principe elke medewerker, en deelnemer aan een proces, in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren.

De handelingen van de medewerker zijn uiteindelijk immers een afgeleid (deel-) proces van het hoogste niveau.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen