Succesvol ondernemen kun je leren

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het tweede artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Succesvol ondernemen kun je leren

Amsterdam, 28 juli 2021 – Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het tweede artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

In het eerste artikel ging het over vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap. Eigenlijk zouden deze niet mogen bestaan. Maar helaas is de zakelijke dienstverlening sinds jaar en dag erg versnipperd. Vooral het belang van een geïntegreerde aanpak is onderbelicht en wellicht ook onderschat. Jammer, want dat is toch echt onmisbaar voor succesvol ondernemerschap: succesvol ondernemen kun je wel degelijk leren.

Grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Je bent namelijk succesvol als je erin slaagt om je ondernemersambitie om te zetten in resultaat. Dus moet je zorgen dat je grip hebt op het realiseren van deze ambitie. Hiermee hebben we meteen ook het ultieme houvast om vorm te geven aan MKB governance in de praktijk. We verduidelijken een en ander via de misvattingen uit het eerste artikel.

Want succesvol ondernemen kan niet zonder duidelijke doelen. Je ondernemersambitie als basis voor focus in je gehele organisatie. Keuzes maken dus. Deze vastleggen in een duidelijke strategie. én eraan vasthouden in de bedrijfsvoering. Verwachtingen managen richting het team van medewerkers. Zorgen voor inzicht in de geleverde prestaties via overzichtelijke en betrouwbare rapportages. Zodat je weet of je op koers ligt om je doelen te bereiken. En zonodig kunt bijsturen.

Praktisch instrument voor betere prestaties

Veel ingewikkelder dan het voorgaande is goed bestuur in de basis eigenlijk niet. Maar toch blijkt dat het ontbreken van een praktisch instrument zorgt voor een moeizame uitvoering. Een instrument dat als houvast kan dienen om hier op permanente basis invulling aan te geven binnen je bedrijf. Met de juiste kennis & vaardigheden als ondersteuning voor je bedrijfsvoering. én de mogelijkheid om visie (“waar wil je heen met je bedrijf”) & aanpak (“welke route ga je volgen”) op overzichtelijke wijze vast te leggen. En deze aan te passen wanneer daar aanleiding voor is. Als een soort dynamisch ondernemingsplan.

Er is daarom al jaren sprake van een latente behoefte waarvoor nooit een passende oplossing is uitgewerkt. Er wordt in de markt wel gesproken over MKB governance. Maar dit blijft vooral hangen in de onderzoekende sfeer. En daar zijn ondernemers nog altijd niet mee geholpen.

Geïntegreerde management aanpak

Gelukkig kun je, gebaseerd op kennis en ervaring vanuit o.a. bestaande management modellen voor het grootbedrijf, een heel eind komen. Via het internet kun je vervolgens zorgen dat een professionele aanpak, op toegankelijke wijze beschikbaar is, én ook nog betaalbaar voor het MKB. Een oplossing dus via een webapplicatie met daarin een geïntegreerde management aanpak als houvast voor je bedrijf. Om beter te worden als ondernemer, team en organisatie. Zodat je je doelen bereikt en uiteindelijk ook je ondernemersambitie realiseert. Learning by doing als praktische invulling van MKB governance dus!

Over de schrijver
Ondernemers steken hun nek uit en zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Helaas ontbreekt hierbij te vaak een goede balans tussen werk en privéleven. Precies dat zorgt ervoor dat Paul Joore zeer gedreven is om een positieve impact te hebben op het leven van ondernemers en bij te dragen aan hun succes. Paul is de ambitieuze grondlegger van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen. Daarnaast is hij auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’. "Ik geloof in op het oog onbereikbare doelen stellen. Jezelf uitdagen, innoveren en voortdurend verbeteren. Ondersteund door een goed gestructureerde organisatie." Paul heeft tienduizenden vlieguren in het bedrijfsleven, met een achtergrond als ondernemer, coach, interim manager en voormalig register accountant. Met de focus altijd op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van uitdagende doelen: ofwel, succesvol door inControl te zijn, in het gehele proces van échte ambitie naar resultaat. Dit alles werkt alleen door vanuit een doelgerichte structuur te denken, plannen en te handelen. Binnen het MKB ontbrak kennis en ervaring op dit vlak en goed doordachte oplossingen waren niet beschikbaar. Daarom besloot Paul om dit zelf te creëren. In veel MKB bedrijven regeert 'de waan van de dag'. Met als gevolg dat ondernemers juist niet inControl zijn als het gaat over het bereiken van doelen. Laat staan uitdagende doelen. Daardoor realiseren zij ook hun échte ambitie niet. Erger nog, voor velen is die ambitie niet eens glashelder. En hoe kun je doelgericht werken, zonder een echt doel te hebben? Daarmee kan er logischerwijs ook geen balans tussen werk en privéleven zijn. En geen balans, betekent geen rust. Dus helpt de Route ICR webapp ondernemer én team, om inControl te zijn in het gehele proces van ambitie naar resultaat. Met de ICR "InControlRating" van je bedrijf als groeikompas. Heel overzichtelijk en handig om via 1 cijfer te weten hoe je bedrijf er voor staat. Zodat je weet of je vanuit dit vertrekpunt je doelen gaat halen en succesvol zult zijn. En valt de score tegen, dan weet je ook waar je aan moet werken om te verbeteren. Zo maak je stap voor stap werk van een betere balans in je leven, zit je lekker in je vel en heb je een positieve mindset! Ben je nieuwsgierig? Ook jij kunt 14 dagen kosteloos de Route ICR webapplicatie ervaren, zonder verplichtingen!
Reactie plaatsen