Route ICR helpt met grip op het realiseren van je ondernemersambitie
11 april 2021 

Route ICR helpt met grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Met Route ICR, de nr 1 oplossing voor MKB governance in Nederland

Deze nr 1 oplossing is onderdeel van de Route ICR webapplicatie. Zodat zoveel mogelijk ondernemers hun voordeel kunnen doen met de succesvolle aanpak. Want werken met Route ICR leidt tot betere prestaties én meer verdienen. Eigenlijk moet je gewoon lekker aan de slag gaan. Maar toch leggen wij graag aan je uit hoe Route ICR jou helpt om grip te hebben op het realiseren van je ondernemersambitie. De ICR voorspelt hoe succesvol je management aanpak en de daaruit voortvloeiende prestaties zullen zijn. Via het Dashboard houd je de rapportcijfers van de Route ICR objectives in de gaten. Zo heb je altijd overzicht én tegelijkertijd inzicht in waar je staat met je bedrijf. En dus ook waar je nog aan moet werken om op het juiste niveau te presteren!

Hieronder gaan we kort in op de volgende onderwerpen:

  1. Waarom Route ICR.
  2. Kracht van Route ICR.
  3. Route ICR in jouw bedrijf.

Route ICR is de nr 1 oplossing voor MKB governance in Nederland.

1. Waarom Route ICR

1.1 Focus en niets aan het toeval overlaten: Route ICR helpt met grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Route ICR helpt om het maximale uit jezelf, je team en je organisatie te halen. Zodanig dat je grip hebt op het realiseren van je ondernemersambitie. En dan bedoelen we grip op het gehele proces van ambitie naar resultaat. Route ICR is dan ook de nr 1 oplossing voor MKB governance in Nederland. En we doen alles volgens het principe: eerst beter, dan groter. Slimmer ondernemen, beter presteren én meer verdienen.

Ligt je persoonlijke droom en ambitie als ondernemer niet glashelder vast? Ga dan naar je persoonlijke profiel in de webapplicatie en volg de 5 stappen. Vanuit je ondernemersambitie stel je vervolgens vast met welk business model je deze ambitie gaat realiseren. Want een scherpe persoonlijke ambitie vormt de absolute basis voor je zakelijke toekomst en dus ook voor het dynamische ondernemingsplan van je bedrijf.

Goed voorbeeld doet volgen.

1.2 Creëer draagvlak: leg je visie en aanpak expliciet en duidelijk vast.

Een team komt pas in beweging als visie & draagvlak samengaan: de kracht van herhaling zorgt dat mensen de visie écht door krijgen, dat zij zich de visie eigen maken en dan ontstaat er draagvlak.

De Route ICR aanpak gaat daarom uit van een vaste structuur en zorgt voor focus op de te bereiken doelen. In álle processen van je organisatie. Want met Route ICR werk je 24/7 aan een gedeelde visie & aanpak. En hiermee leg je de basis om intern beter te communiceren, verwachtingen beter te managen en daardoor tot een betere teamprestatie te komen. Zo helpt Route ICR met meer grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

Overleg management en team van medewerkers.

1.3 Hoogontwikkelde teamintuïtie als basis voor topprestaties.

Teamintuïtie staat voor de mate waarin teamleden elkaar blindelings vinden in het proces dat leidt tot het realiseren van de visie. In een organisatie met een hoogontwikkelde teamintuïtie gaat alles in één keer goed, vindt alles plaats op het juiste moment, met zo min mogelijk inspanningen én tegen de laagste kosten. Een betere organisatie kun je je niet wensen. Tegelijkertijd heb je meer grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

Route ICR zet je in om voortdurend de teamintuïtie in je organisatie te versterken. Zo creëer je als ondernemer en organisatie zélf waarde met je doorlopende Route ICR abonnement. Precies daarom noemen wij het ook wel DHZ coaching.

Fundament onder het groeiproces van je bedrijf.

1.4 Fundament onder het groeiproces van je organisatie:Route ICR helpt met grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Als je samen met je collega`s doorlopend de teamintuïtie doorontwikkelt, leg je een stevig fundament onder het groeiproces van je bedrijf. Daarom vind je op iedere pagina de mogelijkheid om je team om input te vragen. Hiervoor klik je op de balk met de tekst `Deel met je team`. Maak hier vooral gebruik van, want het helpt bij het creëren van draagvlak en focus. En als je wilt kun je via deze weg ook je coach, adviseur of zelfs een collega ondernemer om feedback vragen. Samen weet je meer dan alleen én ga je sneller.  Zo helpt Route ICR met grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

Fundament om van ondernemersambitie naar resultaat te gaan.

 

2. Kracht van Route ICR

2.1 Leer, professionaliseer en verbeter:Route ICR helpt met grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Route ICR (voluit: Route InControlRating) traint, coacht en ondersteunt ondernemer, team en organisatie op de uitdagende weg van beter én groter worden. Want dat is noodzakelijk als je het maximale uit jezelf, je team en je organisatie wilt halen. Je leert, professionaliseert en verbetert. Iedere dag weer, want het is onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Zo helpt Route ICR met meer grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

Vanuit het Groeikompas streef en werk je toe naar ICR 1. Dan haal je het maximale uit je organisatie, ga je zeer doelgericht van A naar B en stimuleer je het groeiproces om beter én groter te worden optimaal. Met de laagste score ICR 5 geldt het tegenovergestelde. Standaard begint iedere organisatie op ICR 5, omdat je nog geen rapportcijfers hebt ingevoerd.

Groeikompas richting succesvol ondernemerschap.

2.2 Structureel werken aan betere prestaties

Onze actiegerichte applicatie bevat je eigen doelgerichte & dynamische ondernemingsplan. Dat heb je absoluut nodig om je ondernemersambitie te realiseren. De ICR is hierbij je groeikompas. Door voortdurend te werken aan hogere rapportcijfers voor de 33 objectives, verbeter je de ICR. En hoe beter je ICR, hoe groter de kans dat je je ondernemersambitie realiseert. Maak hierbij vooral gebruik van de mogelijkheid om verbeteracties aan te maken én beheren via het icoon `Taken`. Deze vind je binnen iedere objective. Via de pagina ActionPlan heb je zowel overzicht als details van alle taken.

Scoor gemiddeld hoger dan een 9 per objective voor een ICR 1. Accepteer daarom dat werken aan je organisatie nooit ophoudt. Want de wereld verandert, dus moet je organisatie mee. Reserveer daarom wekelijks tijd in de agenda van jou (en je teamgenoten) om voortdurend te werken aan verbetering. Binnen de webapplicatie helpen we je met direct toepasbare kennis, inspirerend advies én ruimte om alles gestructureerd vast te leggen. Allemaal in 1 online omgeving dus, wel zo gemakkelijk!

2.3 Logische opbouw ICR

De Route ICR aanpak bestaat uit diverse lagen om inzicht te geven in waar je staat met je organisatie. We pellen als het ware af vanaf de ICR, dat is het hoogste niveau. De ICR komt tot stand vanuit de 5 groeicirkels Meerjaren, Dagelijkse business, Meten is Weten, Compliance en Zorg. Deze zijn op hun beurt opgebouwd vanuit 18 verantwoordelijkheidsgebieden en 33 objectives. Iedere objective bestaat uit 1 of meerdere thema’s. Deze kun je ook via je dashboard zichtbaar maken, zodat je snel naar het juiste onderdeel navigeert. Heb je al invulling gegeven aan een thema, dan staat er een vinkje achter in het dashboard.

Voorbeeld:

Klik op dashboard en daarna op Meerjaren. Klik vervolgens op het driehoekje vóór 01 Zo geven wij richting. Vervolgens zie je de thema’s die samen invulling geven aan de objective 01 Zo geven wij richting. Wil je rechtstreeks naar de pagina met de visie van je bedrijf, dan klik je hier op 03 De visie van ‘jouw bedrijf’.

Van rapportcijfer per objective naar icr.

Je werkt aan betere rapportcijfers op het niveau van de 33 objectives. En ziet het effect van de rapportcijfers direct in het linkerblok van je scherm. Zowel de ICR score in het groeikompas als de staafdiagrammen met een rapportcijfer per groeicirkel. In de de vorm van een pdf met je Route ICR rapport, op de pagina Downloads, zie je wat de ICR score betekent. Bovendien staan de rapportcijfers van alle 33 objectives overzichtelijk op 1 A4.

2.4 Ownership zorgt voor betere prestaties

In een ideaalplaatje doorloop en update je alle objectives op zijn minst enkele keren per jaar. Dat hangt onder meer af van de omvang van je organisatie, de fase waarin je organisatie zich begeeft, maar ook van de complexiteit van de markt. Het is daarom verstandig om per objective een owner aan te wijzen binnen je organisatie. Uiteraard kan 1 persoon van meerdere objectives de owner zijn. Dat zorgt voor meer grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

Coaching ondernemer en teamleden om tot hoogontwikkelde teamintuïtie te komen.

3 Route ICR in jouw bedrijf

3.1 Nulmeting ICR: eerste kennismaking

Wij adviseren om bij je eerste kennismaking met Route ICR, een nulmeting te doen vanuit het dashboard. Zo breng je de huidige situatie in kaart naar het inzicht op basis van je parate kennis. De uitvoering van de nulmeting kost je een half uur tot een uur. En wat langer als je parate kennis tekortschiet.

Vanuit het dashboard ga je per objective, te beginnen bij 01 Zo geven wij richting, naar de pagina Rapportcijfer. Daar geef je het rapportcijfer voor jouw organisatie dat in jouw ogen het beste past bij de werkelijkheid. Wees kritisch en doe dit zo eerlijk mogelijk. Alleen dan zie je waar het verbeterpotentieel zit.

De nulmeting is direct de eerste stap in het verbeterproces van je organisatie. Wil je hulp laat het ons dan weten, bijvoorbeeld via de chat. Wij hebben altijd een passende en betaalbare oplossing.

Meten is weten.

3.2 Ambitieuze doelen dagen je uit

Zorg er voor dat je ambitieuze doelen stelt. Want die zijn nodig om beter te worden en innovatief te zijn. Deze doelen lijken op het eerste gezicht onhaalbaar, maar met de juiste aanpak kun je ze haalbaar máken!

Zorg voor kleine doelen voor de kortere termijn die bijdragen aan het hogere doel. Zo is het geheel beter te overzien én zo zie je voortgang. Dat is motiverend voor je team, het helpt om de juiste focus te houden én om doelgerichte keuzes te maken. Kiezen wat je wél doet maar ook wat je juist níet doet. Zo haal je het maximale uit je organisatie en verbeter je de prestaties. En zo helpt Route ICR met meer grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

PDCA cyclus om processen en prestaties continu te verbeteren in je organisatie.

3.3 Iedere dag beter door te werken aan je rapportcijfers: Route ICR helpt met grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Via de hoogte van de rapportcijfers zie je waar in de organisatie verbeteringen nodig zijn. Bepaal als team en dus in overleg met elkaar in welke volgorde en in welk tempo jullie dit aanpakken. Leg de verbeteracties vast in het verbeterplan. Dat zorgt voor overzicht én voor de juiste focus in alle processen. En dus voor meer grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

Dashboard om verbeteracties uit het verbeterplan te realiseren.

3.4 Items ter inspiratie en houvast: Route ICR helpt met grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Bij ieder thema binnen een objective vind je ‘Items ter inspiratie en houvast’ onder het invoerveld. Daar vind je ook praktijkvoorbeelden van andere bedrijven. Laat je hier vooral door inspireren voor de aanpak in jouw eigen organisatie. Voor meer grip op het realiseren van je ondernemersambitie.

Neem de voor jouw organisatie relevante items op in het invoerveld. Zo dwing je jezelf en het team om (nog) beter invulling te geven aan het thema. En heb je vragen, gebruik dan vooral onze chat!

Succesvol ondernemen en je ondernemersambitie realiseren.


Over de schrijver
Ondernemers steken hun nek uit en zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Helaas ontbreekt hierbij te vaak een goede balans tussen werk en privéleven. Precies dat zorgt ervoor dat Paul Joore zeer gedreven is om een positieve impact te hebben op het leven van ondernemers en bij te dragen aan hun succes. Paul is de ambitieuze grondlegger van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen. Daarnaast is hij auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’. "Ik geloof in op het oog onbereikbare doelen stellen. Jezelf uitdagen, innoveren en voortdurend verbeteren. Ondersteund door een goed gestructureerde organisatie." Paul heeft tienduizenden vlieguren in het bedrijfsleven, met een achtergrond als ondernemer, coach, interim manager en voormalig register accountant. Met de focus altijd op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van uitdagende doelen: ofwel, succesvol door inControl te zijn, in het gehele proces van échte ambitie naar resultaat. Dit alles werkt alleen door vanuit een doelgerichte structuur te denken, plannen en te handelen. Binnen het MKB ontbrak kennis en ervaring op dit vlak en goed doordachte oplossingen waren niet beschikbaar. Daarom besloot Paul om dit zelf te creëren. In veel MKB bedrijven regeert 'de waan van de dag'. Met als gevolg dat ondernemers juist niet inControl zijn als het gaat over het bereiken van doelen. Laat staan uitdagende doelen. Daardoor realiseren zij ook hun échte ambitie niet. Erger nog, voor velen is die ambitie niet eens glashelder. En hoe kun je doelgericht werken, zonder een echt doel te hebben? Daarmee kan er logischerwijs ook geen balans tussen werk en privéleven zijn. En geen balans, betekent geen rust. Dus helpt de Route ICR webapp ondernemer én team, om inControl te zijn in het gehele proces van ambitie naar resultaat. Met de ICR "InControlRating" van je bedrijf als groeikompas. Heel overzichtelijk en handig om via 1 cijfer te weten hoe je bedrijf er voor staat. Zodat je weet of je vanuit dit vertrekpunt je doelen gaat halen en succesvol zult zijn. En valt de score tegen, dan weet je ook waar je aan moet werken om te verbeteren. Zo maak je stap voor stap werk van een betere balans in je leven, zit je lekker in je vel en heb je een positieve mindset! Ben je nieuwsgierig? Ook jij kunt 14 dagen kosteloos de Route ICR webapplicatie ervaren, zonder verplichtingen!
Reactie plaatsen