Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur

Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het dertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur

Amsterdam, 24 januari 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het dertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Al enige tijd is er veel aandacht voor ongepast gedrag binnen organisaties. Helaas moest er eerst weer ‘iets’ gebeuren, voordat er maatregelen worden getroffen. Laten we eens kijken hoe je een degelijk fundament legt onder een transparante en veilige werkomgeving. Want alleen dan stellen medewerkers zich kwetsbaar op en creëren daarmee samen een veilige cultuur. Hierbij is het belangrijk dat je je realiseert dat kwetsbaar opstellen iets anders is dan kwetsbaar zijn. “Jezelf kwetsbaar opstellen is krachtig, want daarmee leg je de basis voor verbinding. Wezenlijk anders dan kwetsbaar zijn, want dan ben je een gemakkelijke prooi voor mensen met verkeerde intenties.” [Paul Joore, 2022]

Cultuur komt niet uit de lucht vallen

Een transparante en veilige werkomgeving vraagt om een cultuur waarbinnen medewerkers zich veilig voelen. Een kwetsbare opstelling is hierbij normaal. De cultuur geeft aan hoe we met elkaar dingen doen in onze organisatie. En dan met name bezien vanuit missie en visie, de kernwaarden en normen én de verwachtingen die voor het functioneren van je bedrijf van belang zijn. Met als ultieme doel het zorgen voor een optimale klantbeleving. Ben je als ondernemer nalatig op dit vlak, dan creëer je onbewust een cultuur die slechts bij toeval een fundament biedt voor een transparante en veilige werkomgeving. In de meeste gevallen dus niet de veilige cultuur waar we naar op zoek zijn.

Leren van fouten en melden verbeterpunten

Daarnaast zou het DNA van ieder bedrijf eigenlijk standaard doordrenkt moeten zijn met de wil om voortdurend te verbeteren. En omdat leren van fouten hiervoor erg belangrijk is, moeten medewerkers alle ruimte krijgen om fouten en verbeterpunten te melden. Elkaar aanspreken op vertoond gedrag en verantwoordelijkheden is hierbij de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen moet altijd bij iedere willekeurige collega binnen de organisatie binnen kunnen lopen. En heel belangrijk is dat incidenten altijd een serieuze opvolging dienen te krijgen. Medewerkers mogen geen enkele rem voelen om zaken te melden waar ze een onprettig gevoel van krijgen.

Stimuleer kwetsbare opstelling medewerkers

Een belangrijke vraag die je jezelf stelt als ondernemer, is of je een kwetsbare opstelling door je medewerkers stimuleert. Want een veilige cultuur wordt gecreëerd door medewerkers die zich kwetsbaar opstellen. Zij durven dat pas als je als ondernemer het goede voorbeeld geeft. Door bovendien te belonen voor een kwetsbare opstelling, creëer je een veilige omgeving. Samen met een duidelijke missie en de juiste kernwaarden heb je zo hét fundament voor gewenst gedrag binnen je organisatie. En daarmee voor een veilige verbetercultuur in je bedrijf. Alweer een pluspunt van het invulling geven aan MKB Governance.

Over de schrijver
Ondernemers steken hun nek uit en zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Helaas ontbreekt hierbij te vaak een goede balans tussen werk en privéleven. Precies dat zorgt ervoor dat Paul Joore zeer gedreven is om een positieve impact te hebben op het leven van ondernemers en bij te dragen aan hun succes.Paul is de ambitieuze grondlegger van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen. Daarnaast is hij auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’. "Ik geloof in op het oog onbereikbare doelen stellen. Jezelf uitdagen, innoveren en voortdurend verbeteren. Ondersteund door een goed gestructureerde organisatie."Paul heeft tienduizenden vlieguren in het bedrijfsleven, met een achtergrond als ondernemer, coach, interim manager en voormalig register accountant. Met de focus altijd op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van uitdagende doelen: ofwel, succesvol door inControl te zijn, in het gehele proces van échte ambitie naar resultaat.Dit alles werkt alleen door vanuit een doelgerichte structuur te denken, plannen en te handelen. Binnen het MKB ontbrak kennis en ervaring op dit vlak en goed doordachte oplossingen waren niet beschikbaar. Daarom besloot Paul om dit zelf te creëren.In veel MKB bedrijven regeert 'de waan van de dag'. Met als gevolg dat ondernemers juist niet inControl zijn als het gaat over het bereiken van doelen. Laat staan uitdagende doelen. Daardoor realiseren zij ook hun échte ambitie niet. Erger nog, voor velen is die ambitie niet eens glashelder. En hoe kun je doelgericht werken, zonder een echt doel te hebben? Daarmee kan er logischerwijs ook geen balans tussen werk en privéleven zijn. En geen balans, betekent geen rust.Dus helpt de Route ICR webapp ondernemer én team, om inControl te zijn in het gehele proces van ambitie naar resultaat. Met de ICR "InControlRating" van je bedrijf als groeikompas. Heel overzichtelijk en handig om via 1 cijfer te weten hoe je bedrijf er voor staat. Zodat je weet of je vanuit dit vertrekpunt je doelen gaat halen en succesvol zult zijn. En valt de score tegen, dan weet je ook waar je aan moet werken om te verbeteren.Zo maak je stap voor stap werk van een betere balans in je leven, zit je lekker in je vel en heb je een positieve mindset! Ben je nieuwsgierig? Ook jij kunt 14 dagen kosteloos de Route ICR webapplicatie ervaren, zonder verplichtingen!
Reactie plaatsen