Disclaimer


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken stem je in met deze disclaimer.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie die door InControlRating B.V. wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


InControlRating B.V. en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. InControlRating B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door InControlRating B.V. zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van InControlRating B.V..


Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina’s zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van InControlRating B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij InControlRating B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan InControlRating B.V.. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.